RSS Feed

Leasing

Leasing jest specyficzną transakcją, w której biorą zawsze udział trzy różne strony. Najważniejszy jest oczywiście ten, który wszystko finansuje, a więc leasingodawca. Na ogół jest to po prostu firma, która wykłada pieniądze na zakupy przedmiotów, które ktoś bierze w leasing. Ich korzyść z tego wszystkiego to okresowe płatności, jakie zbiera od osób trzecich. Inni, równie ważni w tej transakcji to leasingobiorca i dostawca. Może powiedzieć, że korzyść wszystkich stron są zupełnie porównywalne. Osoba więc, która chce zabrać samochód na firmę czy jakąś maszynę musi wiedzieć o tym, że będzie musiał spłacać raty leasingowe co miesiąc czy kwartał (w zależności od umowy). Zbywca natomiast sprzedaje swój przedmiot leasingodawcy, który już robi z tym inny użytek.

Taka transakcja ma wiele bardzo ważnych cech, o których każdy zainteresowany powinien wiedzieć chociaż trochę. Przedstawiają się one następująco:

  • po dodaniu wszystkich rat do siebie, które ma za zadanie spłacać leasingobiorca musi być minimalnie równa cenie przedmiotu zakupu,
  • leasingobiorca na własny rachunek w razie ewentualnej potrzeby musi się zająć naprawą samochodu, również pokrywa koszty każdego przeglądu, inne opłaty również należą do niego,
  • aby umowa zawierana pomiędzy leasingobiorcą i leasingodawcą była ważna musi znaleźć swoje potwierdzenie na piśmie,
  • leasingobiorca jest zobowiązany do spłacania rat w określonym terminie, ponieważ nieterminowość grozi poważnymi konsekwencjami,
  • po spłaceniu wszystkich rat, przedmiot leasingu przechodzi na leasingobiorcę,
  • leasingodawcy przysługuje prawo do zerwana umowy, jeżeli ze strony biorcy będą jakieś odstępstwa.

Największym atutem leasingu jest zdecydowanie to, że biorca ma nareszcie szansę na poprawienie płynności finansowej swojej firmy. Działa to bardzo prosto, ponieważ spłata leasingu jest finansowana z źródeł zewnętrznych, a więc nie pozostają naruszone przychody zwykłe. Możemy więc dokonywać wielu ciekawych inwestycji, jakim może być chociażby modernizacja miejsca pracy, zakup nowych maszyn i niezbędnych sprzętów na najwyższym poziomie. Jedynie bieżące przychody firmy mogą zostać przeznaczone na spłatę raty, a to oznacza, że w zależności od tego jak będziemy eksploatować nasze nowe przedmioty, tyle będziemy mieli dodatkowych zysków.

Leasing dziś oznacza przede wszystkim rozwój. Wiele firm decyduje się na zakup najnowszego sprzętu, szczególnie sprzęt komputerowy jest często brany, ponieważ jego cena wciąż jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Taka transakcja więc jest dla nas szansą, że będziemy niezmiennie pionierami wśród firm pod względem technicznego wyposażenia, który wpływa na pracę wszystkich pracowników.

Nie musimy się obawiać, że nie podołamy spłatom rat. Leasingodawca dostosuje do naszych możliwości wysokość i częstotliwość spłaty rat. Niektóre firmy wciąż nie posiadające jeszcze pewnej pozycji na rynku decydują się często na kwartalną spłatę rat, która i tak jest korzystna dla dawcy przedmiotu leasingu.

Warto także i zwrócić uwagę na to, że zdecydowanie się na leasing oznacza dla nas oszczędności i w kwestii czasu i pieniędzy. Leasing jest przede wszystkim także bardziej elastyczny niż kredyt dostępny dla nas w każdym banku. Nie ma tutaj także konieczności, aby płacić pełną wysokość rat od razu. W zasadzie początkowo to my ustalamy sobie wszystko tak, aby nam to najbardziej pasowało. Ewentualny, chociaż minimalny wkład własny zawsze znajdzie swoje pozytywne odbicie na przykład w opłacaniu czynszów leasingowych.

Zasadniczo harmonogram opłat leasingowych możemy sobie sami ustalić, ale w porozumieniu najlepiej z kimś, kto się na tym zna. Istnieje więc kilka możliwości, ale najczęściej jednak klienci wybierają spłatę równomierną, gdzie przez cały czas spłacania rat wysokość opłat się nie zmienia, a pozostaje taka sama. Rzadziej się już decydują klienci na spłatę degresywną czy sezonową. Degresywna spłata jest bardzo ciekawa w swojej formie, ponieważ zmniejsza się ona w miarę kończenia się podpisanej umowy leasingobiorcy i dawcy. Sezonowa spłata natomiast odznacza się specyficzną wygodą. Płacimy tylko tyle ile możemy, ponieważ opłata jest dostosowana do naszych zysków, a korzyści z tego bardzo szybko będziemy mogli odczuć.

Leasing jest więc korzystną transakcją dla wszystkich stron, ponieważ wszystkie strony praktycznie na niej zarabiają. Nie ma takiej możliwości, aby ktoś tutaj stracił, ponieważ wszystko jest genialnie pomyślane. Warto jeszcze wiedzieć, że osobę, które decyduje się na leasing będzie obowiązywała kaucja zwrotna, która jest bardzo ważna, ponieważ zabezpiecza go przed ewentualnymi zmianami ze strony leasingodawcy.